Spustit překlad Deaf Friendly

O Neslyšících

Neslyšící jsou jazyková a kulturní menšina a ve své zemi se kvůli nedostupnosti informací ve vlastní mateřštině, tedy českém znakovém jazyce, cítí jako cizinci.
Znakový jazyk je od 60. let 20. století uznáván jako přirozený jazyk, který slouží k plnohodnotné komunikaci Neslyšících. Má odlišnou gramatiku i strukturu a je nezávislý na češtině. Znakové jazyky nejsou mezinárodní.
Dle Listiny základních práv a svobod, ale i dle zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, mají Neslyšící právo dostávat informace ve své mateřštině – u nás tedy v českém znakovém jazyce. Jejich právo je zatím naplňováno jen velmi zřídka. Deaf Friendly vám pomůže jej naplnit. Jen tak se tu s námi budou Neslyšící cítit jako doma.
Deaf Friendly můžete být i vy!

Napište nám