Spustit překlad Deaf Friendly

O nás

Být Deaf Friendly znamená oslovit tým tlumočníků a překladatelů, kteří jsou schopni zvládnout i ty nejnáročnější tlumočené situace a obtížné překlady, protože:

  • mají dlouholeté zkušenosti ve svém oboru, neustále se v něm vzdělávají, navštěvují české i zahraniční konference a vzdělání vnímají jako velmi důležitý bod své profese,
    jsou to absolventi certifikačního vzdělávacího programu České komory tlumočníků znakového jazyka a/nebo absolventi oboru čeština v komunikaci Neslyšících na FF UK v Praze;

  • mají dlouholeté pracovní zkušenosti z různých oblastí tlumočení a překladu pro Neslyšící, tlumočí na konferencích, vysokých a středních školách i v každodenních situacích a věnují se překladu textů pro děti i textů administrativních, odborných, osvětových a informačních;

  • jsou to členové profesních organizací, jako je Česká komora tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), Evropské fórum znakového jazyka (EFSLI) či Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP).

Tým Deaf Friendly pracuje kvalitně a především tak, aby to vyhovovalo neslyšícím i slyšícím klientům.
Deaf Friendly můžete být i vy!

Napište nám