Spustit překlad Deaf Friendly

Chci tlumočení

Neslyšící jsou jazyková a kulturní menšina a ve své zemi se kvůli nedostupnosti informací ve vlastní mateřštině, tedy českém znakovém jazyce, cítí jako cizinci.
Chcete být Deaf Friendly a objednat pro Neslyšící tlumočení českého znakového jazyka? Zajistíme vám ho na veřejných i neveřejných aktivitách – konferencích, přednáškách, školeních, výstavách, ale i oslavách, plesech, beneficích či schůzkách, pohovorech a konzultacích.
Umíme zajistit vhodného tlumočníka podle typu události a pro akce většího rozsahu sestavit tým tlumočníků, který se přizpůsobí jakýmkoliv požadavkům. Garantujeme jejich jazykovou vybavenost, zkušenosti s tlumočením, reprezentativní vystupování a kvalitní výkon. Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti a dodržování dalších bodů Etického kodexu tlumočníka.

Na základě konkrétní objednávky vám rádi sestavíme rozpočet.

Napište nám