Spustit překlad Deaf Friendly

Chci překlad

Neslyšící jsou jazyková a kulturní menšina a ve své zemi se kvůli nedostupnosti informací ve vlastní mateřštině, tedy českém znakovém jazyce, cítí jako cizinci.
Chcete být Deaf Friendly a přeložit pro Neslyšící texty různé povahy do českého znakového jazyka? Nabízíme kompletní servis v oblasti překladatelských služeb z češtiny do českého znakového jazyka a obráceně, včetně jazykových korektur a kontroly ekvivalentnosti. Překládáme především webové stránky, ale i běžné a odborné texty různého zaměření.
Portfolio našich zaměstnanců tvoří neslyšící i slyšící překladatelé a jazykoví korektoři se vzděláním v oboru a dlouholetými zkušenostmi. U terminologicky náročných a odborných textů spolupracujeme s experty z dané oblasti.
Výsledný překlad předáváme na videozáznamu ve vámi preferovaném formátu.

Na základě konkrétní objednávky vám rádi sestavíme rozpočet.

Napište nám